Zorgen over het vestigingsklimaat in Nederland

Het vestigingsklimaat in Nederland voor bedrijven wordt slechter en dat moet een nieuw kabinet gaan oplossen. Met name de lange files, de stikstofcrisis en het tekort aan huizen vormen de bottleneck. Dat vinden werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en een vijftigtal gemeenten. Ze hebben manifest geschreven aan de informateur.

Manifest

In het manifest staan zes punten waarop actie nodig is, te weten een goede leefomgeving, een goed opgeleide beroepsbevolking, kennis en innovatie van wereldklasse, excellente verbindingen binnen Nederland en met het buitenland, een strategisch industriebeleid en een betrouwbare en voorspelbare overheid.

Files en woningtekort

Grote zorgen bestaat er ten aanzien van de bereikbaarheid en het tekort aan betaalbare woningen. Nederland wordt geteisterd door vele files en het tekort aan  betaalbare woningen. Er zouden al investeringen niet doorgegaan zijn omdat werknemers geen betaalbare huisvesting in de regio konden vinden. De Club van Tien Miljoen noemt dit de ‘wereld op zijn  kop’. Die lange files en onbetaalbare huizen zijn juist mede het gevolg van eerdere invasies van internationale bedrijven met hun buitenlandse werknemers!

Bronnen: Accountant, AD, MKB.nl, VNO NCW

Tags:
file vestigingsklimaat woningtekort

Recente berichten

Kinderloosheid is puur egoïsme volgens de paus

Overbevolking in het nieuws – December 2021

Bevolkingsgroei Nederland door migratie en stijgende levensduur

Overbevolking in het nieuws – November 2021

Zorgen om geboortegolf in Nederland

Utrecht moet groeien én ook nog eens leefbaar blijven