Utrecht moet met 100.000 inwoners groeien. Waarom eigenlijk?

Utrecht moet met 100.000 inwoners groeien. Dat is aangegeven in de Ruimtelijke Strategie Utrecht. In dit plan staat hoe de stad de komende twintig jaar moet worden ingericht. Maar niet alle inwoners zijn het hier mee eens. En waarom Utrecht met 100.000 inwoners moet groeien is hen niet duidelijk. Ze willen een raadplegend referendum over de groei van de stad. Maar dan moeten ze eerst 10.000 handtekeningen verzamelen.

Utrecht moet met 100.000 inwoners groeien

In de Ruimtelijke Strategie Utrecht staat onder meer beschreven hoe de stad moet omgaan met de verwachte groei van 100.000 inwoners. De ambitie is om een zogenoemde tienminutenstad te worden, waarbij je altijd snel bij bijvoorbeeld winkels, maatschappelijke voorzieningen, sportclubs, parken of cultuur bent. Er moeten vier centra bij komen. Het historische centrum blijft het hart van de Domstad. In het plan wordt er van uitgegaan dat de stad in 2040 zo’n 455.000 inwoners telt. Dat zijn 100.000 inwoners meer dan nu. Om die groeiende bevolking te kunnen huisvesten, moeten 60.000 extra huizen worden gebouwd. Utrecht wil de ruimte ‘slim’ gebruiken. Er komen niet alleen woningen bij, maar ook nieuwe voorzieningen zoals scholen, horeca ,sportclubs én meer groen. Bekijk hieronder de animatie over de groeiplannen.

Bezorgdheid over de groeiplannen

Niet iedereen is het eens met deze plannen en zijn bezorgd over de groeiplannen van Utrecht. Een groep Utrechters startte een petitie om een raadgevend referendum af te dwingen. In de eerste inleidende fase van de procedure moesten 1000 handtekeningen worden verzameld. Dat lukte. Voor fase 2 hebben de initiatiefnemers tot 29 september om 10.000 geldige ondersteuningsverklaringen op te halen. Pas dan kan een raadplegend referendum over de groei van de stad worden uitgeschreven.

Vragen over de groei van Utrecht

Utrecht moet met met 100.000 inwoners groeien, maar de vraag waaróm de stad moet groeien, wordt niet gesteld. In de plannen ontbreekt een onderbouwing van de gevolgen voor de leefbaarheid, betaalbaarheid van woningen en klimaat.  En hoe Utrecht de plannen denkt te gaan betalen, is ook een punt van zorg. Een financiële onderbouwing ontbreekt. Er is totaal circa 7 miljard euro nodig om de plannen uit te voeren, maar Utrecht heeft dat geld niet. Ook vindt de groep bezorgde inwoners dat het overgrote merendeel van de 60.000 extra woningen die tot 2040 moeten worden gebouwd, voor nieuwe inwoners en niet om Utrechters en de kinderen van Utrechters aan een betaalbare woning te helpen.  Ook is er de zorg dat bestaande betaalbare laagbouwwoningen zullen worden gesloopt om er dure hoogbouw appartementen voor in de plaats te zetten. Grenzen aan de groei lijken niet te bestaan. En met het klimaat wordt al helemaal geen rekening gehouden.

Kans op referendum is niet niet groot

De kans dat er een referendum is afgelopen week een stuk kleiner geworden. Bij de procedure voor de aanvraag van het referendum heeft de gemeente Utrecht een fout gemaakt. De gemeente stelde dat handtekeningen die tijdens de eerste ronde waren opgehaald meetelden voor de vervolgprocedure, maar dit blijkt niet het geval.

Bronnen: AD, DUIC, Gezond Stedelijk Wonen Utrecht, Nieuws 030

Tags:
bevolkingsgroei leefbaarheid Ruimtelijke Strategie Utrecht Utrecht

Recente berichten

Drinkwatertekort dreigt als gevolg van bevolkingsgroei

Overbevolking in het nieuws – week 42, 2021

Zorgen over het vestigingsklimaat in Nederland

Overbevolking in het nieuws – week 41, 2021

Overbevolking en het klimaat. Wie is verantwoordelijk?

Tekort aan studentenwoningen wordt nijpend