Archiven

Voetbalwinst van nationale elftal leidt tot daling geboortecijfer

22 augustus 2021

Hoe meer de nationale voetalbalteams spelen en hoe meer ze winnen, hoe lager het geboortecijfer na negen maanden is. Dat…

Landbouwgrond beslaat meer dan de helft van het totale Nederlandse grondoppervlak

6 maart 2021

Landbouwgrond beslaat 54% van het totale grondoppervlak van Nederland en 66,4% van het totale oppervlak exclusief water.  De recentste cijfers…

Is het niet een mensenrecht om zelf te bepalen hoeveel kinderen je wilt?

20 februari 2021

Ja dat klopt en wij vinden dat iedereen het recht heeft om over eigen vruchtbaarheid te beschikken. Dat ontslaat natuurlijk…

Zijn jullie verbonden aan een bepaalde politieke partij?

Wij zijn niet verbonden ons niet aan een politieke partij.

Wat is jullie standpunt m.b.t. een vrijwillig levenseinde?

Wij willen niemand dwingen om door te leven, als de persoon in kwestie dat niet langer wil.

Waarom richten jullie je op overbevolking in plaats van op overconsumptie?

Een groeiende consumptie in de wereld is de hoofdoorzaak van uitputting van natuurlijke hulpbronnen. De beste manier om dat tegen…

Zijn jullie racistisch?

We maken geen onderscheid naar ras, geloof en levensovertuiging.

Wat vinden jullie van kinderbijslag?

Wij vinden alle financiële prikkels die het krijgen van kinderen aanmoedigen, onaanvaardbaar. Bovendien vinden we het oneerlijk. Mensen die geen…

Wat heeft immigratie volgens jullie met overbevolking te maken?

Immigranten streven dezelfde stijl van leven na als wij en dragen daardoor bij aan een verdere uitputting van de Aarde…

Willen jullie de grenzen van Nederland dichtgooien om de bevolking terug te brengen?

Nee, dat kan niet. We pleiten voor vrijwillige maatregelen.