SDG 18: bevolkingsgroei een halt toeroepen

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN  zijn erop gericht om tegen 2030 van de wereld een betere plek te maken. Maar kunnen die doelstellingen wel gehaald worden. Een belangrijk doel wordt namelijk niet expliciet genoemd in die lijst met SDG’s en dat is de mondiale bevolkingsgroei een halt toeroepen. Bevolkingsgroei zal de meeste SDG’s ondermijnen. Waarom is er geen SDG 18?

De SDG’s

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030 en ervoor te zorgen dat er een einde komt aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. De SDG’s zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets die deze doelen concreter maken.

De SDG’s en overbevolking

Geen enkele van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen en de onderliggende 169 targets gaan over de omvang van de mondiale bevolking. We hebben nog 9 jaar te gaan om die SDG’s te behalen. Het CBS bracht in februari van dit jaar een rapport uit waarin de stand van zaken ten aanzien van die SDG’s uiteen werd gezet. In dit rapport getiteld Vijf jaar implementatie van de SDG’s in Nederland (2016-2020) monitoring en reflectie werd duidelijk dat veel van de ontwikkelingsdoelen nog niet zijn behaald. Ten aanzien van SDG 6 (schoon water en sanitair), 7 (betaalbare en duurzame energie), 8 (waardig werk en economische groei) en 5 (gendergelijkheid) zit Nederland op de geode weg.  Maar als je kijkt naar SDG’s 15 (leven op het land), 3 (gezondheid en welzijn), 14 (leven in het water) en 10 (ongelijkheid verminderen) is Nederland er nog lang niet. Deze matige score zou mogelijk veroorzaakt kunnen zijn doordat bevolkingsgroei, niet is meegenomen in die SDG’s. Sterker nog, doordat we de wereldbevolking niet beteugelen, worden de SDG’s ondermijnt.

SDG 18

De 17 SDG’s. Bron afbeelding: Wikipedia

SDG 18: bevolkingsgroei een halt toeroepen

Er zou een 18de SDG aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN moeten worden toegevoegd en dat is de bevolkingsgroei een halt toeroepen en het terugdringen van de wereldbevolking. De uitdagingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd, zijn voornamelijk het gevolg van overconsumptie en overbevolking. Toch houden politici vaak geen rekening met deze twee factoren en gaan zelden tot nooit in op het thema bevolkingsgroei. Dat is best vreemd, want het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en de uitstoot van broeikasgassen per hoofd van de bevolking zijn het hoogst in ontwikkelde economieën, terwijl de snelle bevolkingsgroei in ontwikkelingslanden bijdraagt ​​aan het verlies van bossen en biodiversiteit. Tussen 1960 en 2000 is de wereldbevolking verdubbeld van drie miljard naar zes miljard. Deze groei heeft bijgedragen tot grotere milieuvervuiling van land, meren, rivieren en oceanen en een grotere vraag naar landbouwgrond en zoet water met alle gevolgen voor de  natuurlijke ecosystemen.

Bovenstaande problemen kunnen worden opgelost door het terugdringen van de bevolkingsgroei. Vrijwillige gezinsplanning hierbij het toverwoord. Zorg ervoor dat mensen zich bewust worden van het feit dat er een verband is tussen gezinsgrootte en duurzaamheid. Bekijk de onderstaande video van Population Matters waarin het belang van SDG 18 nog eens wordt uitgelegd.

Bronnen: Eco Business, Population Matters, OverpopulationProject, Rijksoverheid, SDG Nederland

Tags:
bevolkingsgroei gezinsplanning overbevolking overconsumptie SDG 18 SDG's Verenigde Naties

Recente berichten

Kinderloosheid is puur egoïsme volgens de paus

Overbevolking in het nieuws – December 2021

Bevolkingsgroei Nederland door migratie en stijgende levensduur

Overbevolking in het nieuws – November 2021

Zorgen om geboortegolf in Nederland

Utrecht moet groeien én ook nog eens leefbaar blijven