Overbevolking in het nieuws – week 42, 2021

Iedere week komen we berichten over overbevolking en nieuwtjes ten aanzien van bevolkingsgroei en bevolkingskrimp tegen en wat dit betekent voor ons welzijn, leefbaarheid en voor het milieu. In deze rubriek verzamelen wij de meest interessante en opzienbarende berichten. Dit keer wordt er in de rubriek ‘Overbevolking in het nieuws’ onder meer aandacht besteed aan de vraag of er niet een kinderheffing moet komen in plaats van kinderbijslag, de bevolkingskrimp in Griekenland en gaat de Veluwe op slot

Gezinsklimaattaks

Het AD vertelt het verhaal van Gwenny Blanckaert (32) en haar man Marino Vaneeno (39). Zij verwachten in april 2022 hun twaalfde en laatste kindje.

De dag dat we hier met twaalf kinderen rond de tafel zitten, is ons gezin compleet.

Niels Herijgens vraagt in BN de Stem wat mensen bezielt om in deze tijd nog een groot gezin te willen? Het is namelijk de  samenleving die de gevolgen draagt. Vooral op langere termijn. Want al die mensen moeten eten, wonen, in hun levensonderhoud voorzien. En over­­bevolking heeft grote gevolgen voor milieu­­vervuiling en klimaat. Moet de kinderbijslag vervangen worden door een forse kinderheffing. De gezinsklimaattaks. Gaat eigen keuze boven alles, of moet de overheid ingrijpen?

De Veluwe op slot?

Bepaalde delen van de Veluwe gaan waarschijnlijk op slot. Dat is volgens de provincie Gelderland, natuurbeheerders, gemeenten en terreineigenaren nodig om de natuur op de Veluwe te behouden voor de toekomst. Als er nu niets gebeurt, verdwijnen vogelsoorten, reptielen en sommige planten voorgoed.  Het plan is om de Veluwe te verdelen in vier zones. Langs de randen is plaats voor recreatie, horeca en bezoekerscentra. Maar er worden ook delen afgesloten om de natuur beter te beschermen. Die heeft veel te lijden onder toeristische drukte, stikstofuitstoot en droogte. Bronnen: NOS, Nu.nl

Overstromingsgevaar

In 1995 moest een kwart miljoen Nederlanders geëvacueerd worden door overstromingen. Kort daarna werd afgesproken dat er niet meer buitendijks gebouw zou worden. Maar veel heeft men van die situatie niet geleerd. Het aantal nieuwbouwwoningen in het rivierbed van de Rijn en de Maas is flink bijgebouwd. In 2000 stonden er dit gebied nog 60.000 woningen. In 2019 steeg dat naar ruim 80.000 en het einde is nog niet in zicht, want er is een enorm woningtekort. Maar er wordt bij die bouwactiviteiten onvoldoende rekening gehouden met de langetermijngevolgen van zeespiegelstijging. Overstromingsgevaar dreigt. Bron Nu.nl

Bevolkingskrimp Griekenland

Sinds 2010 daalt het inwoneraantal van Griekenland. Op 1 januari 2011 telde het land nog 11,1 miljoen mensen. Op 1 januari 2020 was dat aantal afgenomen met 3,7 procent (405.000 mensen). Als de trend niet wordt omgebogen, zal Griekenland in 2080 een bevolking van 7,2 miljoen hebben. De bevolkingsafname wordt veroorzaakt door de economische, politieke en sociale crisis waar Griekenland nu al tien jaar mee te maken heeft. Financiële moeilijkheden en onzekerheid over de toekomst zorgen voor een lager geboortecijfer. Veel studenten hebben hun studie in het buitenland voortgezet Daarnaast gaan mensen elders in Griekenland aan het werk. Dit werkt vergrijzing van de bevolking in de hand. Bron: 360 magazine

Tags:
bevolkingskrimp geboortecijfer Griekenland kinderen Veluwe

Recente berichten

Kinderloosheid is puur egoïsme volgens de paus

Overbevolking in het nieuws – December 2021

Bevolkingsgroei Nederland door migratie en stijgende levensduur

Overbevolking in het nieuws – November 2021

Zorgen om geboortegolf in Nederland

Utrecht moet groeien én ook nog eens leefbaar blijven