Overbevolking in het nieuws – Oktober 2021

Aan overbevolking en de gevolgen van de ongeremde bevolkingsgroei wordt iedere dag wel aandacht besteed in de media. De meest interessante en opzienbarende berichten bundelen we iedere maand tot 1 artikel. Deze maand wordt er in de rubriek ‘Overbevolking in het nieuws’ onder meer aandacht besteed aan de vraag waarom jij geen kinderen hebt, een vooruitblik naar het jaar 2050 en de bevolkingsgroei in Afrika.

Pleidooi voor een minister van bevolkingsgroei

Carla Joosten pleit in EW Magazine voor een minister van bevolkingsgroei. Bevolkingsgroei is volgens haar de oorzaak van veel problemen waarmee het land worstelt: woningnood, stikstofproblematiek, druk op de zorg, het onderwijs en het openbaar vervoer. Zo’n minister moet zich bezighouden met de vraag hoeveel inwoners het land aan kan en kan daar beleid op maken.

Waarom heb jij geen kinderen?

In het AD verscheen een opiniestuk van journalist Debby Gerritsen. Zij vindt het vreemd dat zij regelmatig de vraag krijgt gesteld waarom zij geen kinderen heeft. Dat gaat volgens haar niemand wat aan. Je vraagt toch ook niet aan ouders waarom zij wél kinderen hebben gekregen? Ook opvallend is dat die vraag over de kinderwens-vraag zelden aan haar vriend wordt gesteld. Bij een man wordt kennelijk gedacht dat het eeuwig mogelijk is om vader te worden. Gerritsen vindt ouderschap niet de enige manier om je leven leuk in te richten. De vraag voelt alsof ze zich moet verantwoorden voor een leven zonder kinderen. Ook zit er een waardeoordeel achter

Ben jij niet bang ben om straks alleen achter te blijven.

Gerritsen vindt dit een behoorlijk egoïstisch argument. Zij is niet bang voor de toekomst en ze vindt een leven zonder kinderen minstens zo interessant, waardevol en compleet!

Veel debat en polarisatie

Jan Latten, emeritus hoogleraar demografie geeft in het RD een beeld van het jaar 2050. Wat is er dan veranderd in de samenleving? De komende dertig jaar verwacht Latten veel debat en polarisatie. Het worden volgens hem onrustige tijden Dat heeft te maken met bevolkingsgroei en de verplaatsing van bevolkingsgroepen door migratie, wat de komende tijd ook gaat toenemen. Deze ontwikkelingen gaan tot debatten en discussie leiden, want de mensen die hier komen, zijn in een contrasterende cultuur opgegroeid en moeten nu ineens in harmonie leven met geboren Nederlanders die er andere opvattingen op nahouden. Ook ziet hij een wegzakkend kindertal. Dat is een probleem, maar door immigratie is dat niet merkbaar. Latten denkt dat de samenleving sterk gaat veranderen en verwacht de komende jaren  drie crises: een klimaatcrisis, een demografische crisis en een sociale crisis. Naarmate de bevolking door migratie harder groeit, neemt de rivaliteit toe en zal het debat over geldende normen meer gevoerd worden. Een positief gevolg van deze onrustige tijden is dat er een herwaardering komt van het familiegebeuren. Men komt met alternatieven voor het alleen-zijn. Mensen willen misschien alleen leven, maar eenzaamheid willen we niet.

Landbouw in Afrika houdt bevolkingsgroei niet bij

De African Development Bank maakt zich zorgen over de bevolkingsgroei in Afrika. De landbouw kan het tempo van de bevolkingsgroei namelijk niet bijhouden en levert te weinig voedsel op om alle monden te voeden. De African Development Bank roept daarom op flink te investeren in de agrarische sector. Momenteel is de landbouw gericht op de export en is niet bestemd voor de Afrikaanse bevolking . Daarnaast is de Afrikaanse landbouw te primitief en levert daardoor niet genoeg op. De bank vindt dat er aan landbouwzijde iets gedaan moet worden. Maar waarom wordt er niets gezegd over het aantal monden dat gevoed moet worden? Bronnen: Overbevolking.nl, Punch

Nigeria

De bevolking in Nigeria groeit het hardst. Op dit moment telt het land 206 miljoen inwoners, maar voorspelt dat dit zal groeien naar 733 miljoen. Om deze trend te beteugelen, heeft de vrouw van de gouverneur van de staat Lagos, dr. Ibijoke Sanwo-Olu, vrouwen aangespoord om gezinsplanning te omarmen. Dit draagt ook bij aan de armoedebestrijding in het land, omdat er minder kinderen zullen zijn om voor te zorgen.

Meisjes in Afrika langer naar school

Ook in Wynia’s Week gaat het over de bevolkingsgroei in Afrika. De voorspelling is dat bevolking van Afrika ten zuiden van de Sahara zal toenemen van 1,3 miljard nu tot 2,5 miljard in 2050 en 3,8 miljard in 2100. Dat zijn bijna drie keer zo veel mensen, maar niet meer ruimte landbouwgrond. Eduard Bomhoff de schrijver van het opiniestuk denkt dat de bevolkingsgroei in Afrika kan worden gestabiliseerd door te zorgen dat meisjes langer op school blijven. Hierdoor zullen ze later trouwen en minder kinderen krijgen. Dat is een zegen voor de vrouwen en hun kinderen. Ook voor het klimaat zou dat gunstig zijn. Door het lagere bevolkingsaantal is er minder vraag naar voedsel. Bovendien kan de landbouw en veeteelt energiezuiniger gemaakt worden door beter opgeleide boeren en boerinnen.

Tags:
2050 Afrika bevolkingsgroei kinderloosheid kinderwens landbouw migratie Nigeria

Recente berichten

Zorgen om geboortegolf in Nederland

Utrecht moet groeien én ook nog eens leefbaar blijven

Inwonertal Nederland gegroeid met een stad ter grootte van Hilversum

Drinkwatertekort dreigt als gevolg van bevolkingsgroei

Overbevolking in het nieuws – week 42, 2021

Zorgen over het vestigingsklimaat in Nederland