Oplossingen

De wereldbevolking groeit elk jaar met ruim 83 miljoen mensen. Dat betekent dat er jaarlijks 5 keer de Nederlandse bevolking bijkomt. Elke dag komen er circa 230.000 mensen bij en dat is weer een stad ter grootte van het inwoneraantal van Eindhoven. Al die mensen moeten leven, eten, wonen en werken en dat trekt een grote wissel op onze aarde. Op dit moment plegen we roofbouw op onze planeet en we verbruiken met zijn allen 1,75 aardes. En als iedereen zoals een Nederlander zou leven, zouden we bijna 3 aardes per jaar verbruiken.

Wat kunnen we doen?

Natuurlijk, we moeten verspilling en overconsumptie zoveel mogelijk zien te verminderen. Liefst zo snel mogelijk. Maar de allergrootste bedreiging voor onze aarde en ons welzijn, is het grote aantal mensen dat op deze planeet rondloopt. We moeten de bevolkingsgrootte beperken en dat kan het best door het geboortecijfer te doen dalen zodat er minder mensen onze planeet belasten.  Maar hoe doe je dat?  Hieronder hebben we een aantal oplossingen op een rijtje gezet.

 • Krijg geen of minder kinderen. Een kind is prima en twee kan ook nog wel, maar daarna draag je bij aan de overbevolking van onze planeet.
 • Als je een kinderwens hebt, overweeg adoptie!
 • Lees, informeer jezelf over het onderwerp overbevolking en de gevolgen ervan.
 • Beperk je ecologische voetafdruk door minder te consumeren en minder te verspillen.
 • Geef je kind seksuele voorlichting en vertel over de mogelijkheden van anticonceptie.
 • Draag uit dat een bevolkingskrimp goed is voor mens en milieu.
 • Doneer aan organisaties die zich inzetten voor gezinsplanning. Denk bijvoorbeeld aan Rutgers , Save the Children of Amref.
 • Sluit je aan bij organisaties die overbevolking op de agenda zetten. In Nederland zijn dat de Club van 10 Miljoen en dit initiatief: Bevolkingsbalans.
 • Sluit je aan bij een milieugroepering en vertel over het verband tussen bevolkingsgroei en de schadelijke effecten op klimaat en milieu.
 • Zet leiders onder druk om actie te ondernemen. Stuur brieven aan leiders van bepaalde (geloofs-) gemeenschappen, die nog het krijgen van (meer) kinderen bepleiten en vertel over de schadelijke effecten van overbevolking.
 • Word politiek actief in je eigen gemeente of ga de gemeenteraad in en stel grenzen aan de bevolkingsgroei in jouw eigen woonplaats.
 • Stem op politici die beleid willen ontwikkelen om overbevolking te stoppen en de schadelijke gevolgen van bevolkingsgroei willen tegengaan.

Zet bevolkingsbeleid op de politieke agenda

 • De Nederlandse politiek dient een bevolkingsbeleid te ontwikkelen dat gericht is om de overbevolking een halt toe te roepen.
 • Introduceer een nieuw ministerie, namelijk het ministerie voor bevolkingszaken.

Promoot gezinsplanning en geboorteregeling

 • Voorkom vooral onbedoelde en gewenste geboortes. Ook in Nederland worden nog veel ongeplande en ook ongewenste kinderen geboren. Zo is in ons land 1 op de 5 vrouwen ooit onbedoeld zwanger geweest en was 68% van deze zwangerschappen was ook ongewenst.
 • Maak voorbehoedsmiddelen en de morning-afterpil gratis en makkelijk verkrijgbaar.
 • Neem ‘de pil’ op in het basisgezondheidspakket voor alle vrouwen.
 • Maak sterilisatie gratis, voor zowel mannen en vrouwen.

Pas financiële regelingen aan

 • Staak de financiële ondersteuning om de vruchtbaarheidscijfers te verhogen waaronder vruchtbaarheidsbehandelingen als  een behandeling met hormonen, IUI en IVF.
 • Ontmoedig derde en andere kinderen door de overheidssteun te beperken tot de eerste twee kinderen. Denk hierbij aan afschaffing van de kinderbijslag.
 • Introduceer belastingvoordeel voor vrouwen en mannen, die kinderloos zijn.

Omarm vergrijzing

 • Omarm de vergrijzende en krimpende samenleving in plaats van ze te bestrijden.
 • Houd de oudere werknemer zo lang mogelijk binnen het arbeidsproces en laat ouderen op basis van vrijwilligheid nog langer doorwerken.
 • Reorganiseer pensioenen en andere sociaaleconomische systemen om tegemoet te komen aan de vergrijzende samenlevingen.

Beperk migratie

 • Beperk de migratie (in ieder geval tot een niveau dat de nationale bevolking zal stabiliseren of zal verlagen). Migratie heeft namelijk een grotere invloed op de bevolkingsgroei dan kindertal en levensverwachting.
 • Beperk arbeidsmigratie door de in ons land reeds aanwezige arbeidsreserve beter te mobiliseren.
 • Stimuleer de remigratie van mensen met een migratie-achtergrond.
 • Voeg het terugdringen van overbevolking toe aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben een ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld. De agenda bestaat uit 17 doelen, de zogenaamde Sustainable Development Goals. Deze gelden in alle landen en voor alle mensen. Geboortebeperking en het terugdringen van de overbevolking ontbreken op deze agenda.
 • Verhoog aanzienlijk het bedrag aan internationale hulp voor gezinsplanning, gezondheidszorg en onderwijs.
 • Steun religieuze leiders en organisaties die een meer progressief standpunt innemen rond het gebruik van anticonceptie.
 • Bouw een online platform over overbevolking, vergelijkbaar met het ClimateWatch-platform. Op dit platform kunnen bezoekers de doelen, plannen en prestaties van landen om het overbevolkingsvraagstuk op te lossen, kunnen monitoren.
 • Ondersteun mediacampagnes die mensen bewust maken van het nut van gezinsplanning en het overbevolkingsvraagstuk.
 • Draag nog intensiever bij aan het voorkomen van conflicten.
 • Organiseer een nieuwe wereldbevolkingsconferentie om de ecologische noodzaak van bevolkingskrimp en gezinsplanning onder de aandacht te brengen
 • Maak een nieuw wereldwijd verdrag om een ​​einde te maken aan de bevolkingsgroei, waarbij alle landen bevolkingsdoelstellingen vaststellen en met een concreet plan moeten komen om deze doelstellingen te bereiken.
 • Zorg ervoor dat vrouwen en meisjes van alle leeftijden gelijke rechten hebben. Geëmancipeerde vrouwen kiezen namelijk op latere leeftijd kinderen en hebben daardoor over het algemeen voor kleinere gezinnen.
 • Verhuis naar een andere planeet. Elon Musk is er al hard mee bezig en denkt dat we binnenkort op Mars kunnen wonen.

 

Meer oplossingen?

Er is een aantal oplossingen om de bevolkingsgroei te temperen en de overbevolking te verminderen. We hebben hierboven diverse oplossingen verzameld. Natuurlijk is deze lijst niet volledig en zijn er andere mogelijke oplossingen. Heb je suggesties of ideeën, laat het ons weten via het contactformulier, zodat we deze lijst met oplossingen verder kunnen aanvullen.

Bronnen: Club van Tien MIljoen, Duurzaam Nieuws, Global Footprint Network, Millennium Alliance for Humanity and Biosphere, Minder Mensen, NIDI, Rijksoverheid, Stadszaken