Inwonertal Nederland gegroeid met een stad ter grootte van Hilversum

In het derde kwartaal van dit jaar is het Nederlandse inwonertal gegroeid met ruim 58.700 inwoners. En dat is alleen nog maar het derde kwartaal. In de eerste drie kwartalen van 2021 groeide de bevolking met 90.400 mensen. Ter vergelijking: dat is een stad met het inwoneraantal van Hilversum of Amstelveen. Daarmee zit de bevolkingsgroei bijna op hetzelfde niveau als voor de uitbraak van het coronavirus. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat vooral door migratie. Ook was het aantal geboortes hoger dan sterfgevallen.

Immigranten

Eind juli melde het CBS al dat de bevolking weer groeide. En die groei heeft zich doorgezet. De komst van immigranten uit het buitenland zorgde in de eerste drie kwartalen voor een toename 78.100 inwoners. Er vestigden zich 184.000 immigranten in Nederland en 106.000 emigranten vertrokken uit Nederland. Volgens de onderzoekers kwamen er relatief veel jongere migranten van 18 tot 25 jaar naar Nederland. In de zomermaanden is het aantal migranten in deze leeftijdsgroep doorgaans relatief groot. Tot en met september vormden Syriërs de grootste groep immigranten (zo’n 8.000), gevolgd voor Polen (7.600) en landen uit de voormalige Sovjet-Unie en Turkije. Ook komen er weer meer immigranten uit India, terwijl de emigratie nog lager is dan voorgaande jaren. Het migratiesaldo van migranten uit het Verenigd Koninkrijk was negatief, er vertrokken meer mensen dan er immigreerden. Dat was ook al in 2020 het geval. In de jaren daarvoor was juist het omgekeerde aan de hand. Volgens het CBS wordt dat mogelijk veroorzaakt door de brexit.

Meer geboortes

Vanaf februari zijn er maandelijks meer kinderen geboren dan in voorgaande jaren. Omdat er naar verhouding ook veel mensen overleden  was de groei door natuurlijke aanwas in het derde kwartaal vergelijkbaar met die in voorgaande jaren. In 2021 was die groei 10.000. In 2020 bedroeg dat 9.600 inwoners.

In totaal zijn tot en met september 134,1 duizend kinderen geboren, 6,8 duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar en ook meer dan in 2019. Er overleden 121,8 duizend mensen, ongeveer evenveel als vorig jaar en 9,3 duizend meer dan in 2019.

Inwonertal Nederland gegroeid

Door de komst van immigranten groeide de omvang van de bevolking van januari tot september dit jaar met ruim 90.400 inwoners. Dat is een stad ter grootte van Hilversum of Amstelveen. En dan moet het vierde kwartaal nog komen. Dat zijn er veel meer dan in dezelfde periode in 2020. Toen kwamen er 57.000 inwoners bij. Toch is de bevolkingsgroei nog niet zo enorm als voor de coronacrisis. In de eerst drie kwartalen van 2019, nam de bevolkingsgroei met 103.000 inwoners toe.

Bronnen:  CBS, NRC, RTL Nieuws, Telegraaf

Tags:
bevolkingsgroei CBS coronacrisis geboortecijfer immigratie migratie

Recente berichten

Zorgen om geboortegolf in Nederland

Utrecht moet groeien én ook nog eens leefbaar blijven

Overbevolking in het nieuws – Oktober 2021

Drinkwatertekort dreigt als gevolg van bevolkingsgroei

Overbevolking in het nieuws – week 42, 2021

Zorgen over het vestigingsklimaat in Nederland