Grenzen aan de Groei anno nu

In 1972 werd het rapport Grenzen aan de Groei gepubliceerd waarin werd voorspeld dat ons consumptiepatroon en bevolkingsgroei zouden leiden tot uitputting van de aarde. Recent onderzoek heeft aangetoond dat deze uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen wellicht al vanaf 2030 effect zal hebben op onze welvaart en in mogelijk vanaf 2040 zal leiden tot instorting van onze samenleving. Een gitzwarte voorspelling die juist komt in een tijd dat de wereld uitkijkt naar een herstel van de economische groei na de verwoesting die door de pandemie is aangericht. Wat gebeurt er als we terugkeren naar het pre-cornona tijdperk, naar het ‘oude normaal’?

Grenzen aan de Groei

Grenzen aan de groei

Omslag van het rapport. Via Wikipedia

Grenzen aan de Groei is de titel van een rapport van de Club van Rome. Dit is een denktank die vandaag nog steeds wetenschappers, economen en de industrie uit meer dan dertig landen samenbrengt. In 1972 werd Grenzen aan de Groei gepubliceerd. Een baanbrekend rapport dat in 37 talen is vertaald en waar er wereldwijd zo’n 12 miljoen exemplaren van zijn verkocht. In dit rapport werd de uitputtingsproblematiek centraal gesteld. Het rapport werd uitgewerkt door een team van het Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Club van Rome

Logo van de Club van Rome. Afbeelding: HMman”via, Wikipedia

Wereldproblemen

Het rapport gaat over de ecologische impact van de economische en demografische groei van de mensheid. De wetenschappers probeerde via computersimulaties de mogelijke toekomst van de mensheid en onze planeet te voorspellen. In Grenzen aan de Groei werden vijf grote wereldproblemen en hun onderlinge verband onderzocht: de groei van de mondiale bevolking, de voedselproductie, de industrialisatie, de uitputting van grondstoffen en milieuvervuiling.

 

grenzen aan de groei

De 5grote wereldproblemen en hun onderlinge verband. Bron afbeelding: YaguraStation via  Wikipedia

Wereldwijde crisis

De onderzoekers stelden zich 12 mogelijke scenario’s op en die waren niet erg hoopvol. De overkoepelende boodschap van het rapport was dat de mensheid afstevent op een wereldwijde crisis, veroorzaakt door overbevolking en tekorten aan natuurlijke hulpbronnen.

“De mensheid kan niet blijven doorgaan zich met toenemende snelheid te vermenigvuldigen en materiële vooruitgang als hoofddoel te beschouwen, zonder daarbij in moeilijkheden te komen. (…) Dat betekent dat we de keuze hebben tussen nieuwe doelstellingen zoeken teneinde onze toekomst in eigen handen te nemen, of ons onderwerpen aan de onvermijdelijk wredere gevolgen van ongecontroleerde groei.”

In onderstaande video wordt uitgelegd waartoe onze hang naar groei kan leiden. Een wereldwijde crisis is eenvoudigweg niet te vermijden.

Grenzen aan de Groei onder de loep

In 2020 nam Gaya Herrington het rapport opnieuw onder de loep. Herrington, is hoofd voor duurzaamheid en dynamische systeemanalyse bij KPMG in de Verenigde Staten. Ze besloot het onderzoek uit te voeren als een persoonlijk project om te begrijpen hoe goed het model van de onderzoekers van Massachusetts Institute of Technology de tand des tijds doorstond. De titel van haar onderzoek was heel toepasselijk Limits to Growth.

Given the unappealing prospect of collapse, I was curious to see which scenarios were aligning most closely with empirical data today. After all, the book that featured this world model was a bestseller in the 70s, and by now we’d have several decades of empirical data which would make a comparison meaningful. But to my surprise I could not find recent attempts for this. So I decided to do it myself.

Computersimulaties van de Club van Rome

Herrington paste de computersimulaties van de Club van Rome toe op de huidige tijd en onderzocht de samenhang tussen 10 variabelen, waaronder bevolkingsgroei, bodemvruchtbaarheid, voedselproductie, vervuilingsniveaus en industriële output. Haar conclusie is dat onze samenleving lijkt af te stevenen op twee mogelijke scenario’s die een wereldwijde ineenstorting voor 2040 voorspellen. Het onderzoek van Herrington in november 2020 gepubliceerd in het Yale Journal of Industrial Ecology en is beschikbaar op de website van KPMG .

Einde aan de groei

Het eerste scenario is het Business as Usual scenario. De wereldwijde economische groei zal rond 2040 het hoogste punt bereiken om daarna dramatisch in te storten door het gebrek aan grondstoffen, de daling van landbouwopbrengsten door woestijnvorming en de afname van de bodemvruchtbaarheid. Ook zal de wereldbevolking beginnen af ​​te nemen en de gemiddelde levensstandaard zal de daaropvolgende decennia sterk dalen. Het gaat dan om het einde van een economisch systeem dat zijn grenzen heeft bereikt. Een dramatisch scenario!

Het tweede scenario wordt het Comprehensive Technology scenario genoemd en is wat minder somber. Geconfronteerd met de schaarste aan hulpbronnen, zal de mensheid inzetten op wetenschap en nieuwe technologieën om de schade te beperken. Tot op zekere hoogte zal de voedselproductie in stand blijven en zal de impact van vervuiling minder zijn dan wanneer er niets verandert. De schaarste aan middelen zal leiden tot een grote economische crisis. Nieuwe technologieën zullen alleen maar de voedselcrisissen en lagere levensstandaarden wat kunnen verzachten.

Grenzen aan de Groei: Is er nog hoop?

De twee scenario’s die Gaya Herrington heeft voorspeld op basis van haar onderzoek, stemmen niet tot optimisme. Toch heeft ze nog wel hoop. Dat is het derde scenario dat ze schetst. Het gaat om het Stabilized World (SW) scenario. Dit scenario begint met hetzelfde uitgangspunt als de vorige twee, maar voorziet dat de mensheid vrijwillig haar economische groei en consumptie zal beperken voordat tekorten de mensheid daartoe dwingen. Door dit scenario wordt de voedselcrisis vermeden, de vervuiling wordt langzaam geabsorbeerd en de bevolkingsgroei stijgt nog licht voordat deze stabiliseert. Volgens Herrington is het nog niet te laat om dit scenario te gaan opvolgen. We moeten alleen wel drastisch van richting veranderen en besluiten om vrijwillig en radicaal een andere koers te gaan varen en te kiezen voor een duurzame beschaving die voor iedereen werkt.

The necessary changes will not be easy and pose transition challenges but a sustainable and inclusive future is still possible

Bronnen: Business AM, Historiek, KPMG, Vice, Wikipedia

Tags:
bevolkingsgroei Club van Rome economische groei Gaya Herrington Grenzen aan de Groei overbevolking

Recente berichten

Kinderloosheid is puur egoïsme volgens de paus

Overbevolking in het nieuws – December 2021

Bevolkingsgroei Nederland door migratie en stijgende levensduur

Overbevolking in het nieuws – November 2021

Zorgen om geboortegolf in Nederland

Utrecht moet groeien én ook nog eens leefbaar blijven