Feiten

Bekijk hieronder een overzicht van de feiten en cijfers die we rondom het thema overbevolking hebben verzameld. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt. Mocht je een tip of aanvulling hebben, dan kun je dat laten weten door een mailtje te sturen.

Eind oktober 2020 telde Nederland 17.407.585 inwoners. De bevolking van Nederland groeit met gemiddeld 195 personen per dag. Dit betekent dat er per jaar een plaats ter grootte van Vlaardingen of Assen bijkomt aan inwonertal.

Bron: CBS

In 2020 groeide de Nederlandse bevolking groeide met 67.108 inwoners. Dat zijn 3,9 mensen per duizend inwoners. Tot 2014 werd de bevolkingsgroei voornamelijk veroorzaakt door natuurlijke aanwas, daarna vooral door migratie. Dat was ook het geval in 2020. In dat jaar kwamen er 67.579 mensen bij door internationale migratie en -471 door natuurlijke aanwas.

Bron CBS

Vrouwen zijn gemiddeld 30 jaar oud als ze hun eerste kind krijgen (2019). In 1970 was dat nog 24,3 jaar. De gemiddelde leeftijd waarop  mannen voor het eerst vader worden, ligt op 32,8 jaar (2019)

Overigens is dit niet alleen in Nederland het geval. In de hele Europese Unie stijgt de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen voor het eerst moeder worden. In 2019 lag dat op 29,4 jaar.

Bronnen: CBS, Eurostat

Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland met de meeste inwoners per vierkante kilometer. In 2015 woonden er per vierkante kilometer ruim 1200 personen. Ook is bijna een kwart van de ruimte bebouwd. Dat is ruim drie keer zo hoog als in Friesland. Ook telt het de meeste inwoners. In 2020 telde deze provincie 3.708.696 inwoners. Bron: CBS

In 2020 immigreerden 219.250 personen naar Nederland. In datzelfde jaar emigreerden 151.671 personen uit Nederland. In totaal migreerden er in 2020 meer personen naar Nederland dan dat er vertrokken. Het migratiesaldo (de immigratie minus de emigratie) bedroeg 67.579 personen.

Bron: CBS

De wereldbevolking groeit en zal deze eeuw nog blijven groeien. Er zijn op dit moment 7,8 miljard mensen. Volgens de Verenigde Naties wonen er aan het einde van deze eeuw 11 miljard mensen op aarde.

De landen met de grootste bevolking in 2100 zijn onder meer India, Nigeria, China, Pakistan, Indonesië en de Verenigde Staten. De bevolking van Sub-Saharaans Afrika, ook wel Afrika ten zuiden van de Sahara-woestijn, zal naar verwachting in 2050 zijn verdubbeld.

Volgens het Institute for Health Metrics and Evaluation  zal de wereldbevolking na een piek van 9,7 miljard rond 2064 dan ook zijn gedaald tot 8,8 miljard in het jaar 2100. Dat is een stuk minder dan prognose van de Verenigde Naties en die uitkomt op een wereldbevolking van 11  miljard in 2100. Het tempo waarmee de wereldpopulatie groeit wel dalen. Bovendien moeten landen zich volgens de VN aanpassen aan de gevolgen van een vergrijzende bevolking.

Bronnen: Healthdata, Verenigde Naties

Het geboortecijfer in Afrika ligt nog ongelooflijk hoog. Met dit cijfer wordt het aantal bevallingen per 1000 personen per jaar uitgedrukt.  Nederland heeft een zeer laag geboortecijfer en in 2019 lag dat op 1,57 en de VS heeft een geboortecijfer van 1,88.

In verschillende Afrikaanse landen ligt dit veel hoger en van de top 30 landen met de hoogste geboortecijfers, bevinden zich er 27 in Afrika. In Niger, Angola en Mali worden er gemiddeld zes kinderen per vrouw geboren. Het geboortecijfer in Niger spant de kroon en ligt op 43,6 in 2019. Angola heeft een geboortecijfer van 42,22 en Mali 41,6.

Bronnen: Borgenproject, CIA – The World Fact Book NJI

De Nederlandse landgebruikvoetafdruk (al het land dat nodig is om te voorzien in de Nederlandse consumptie) is 10,44 miljoen hectare. Dat is 2.780 vierkante meter per Nederlander. Zoveel ruimte is in ons eigen land hiervoor niet beschikbaar en ruim 80 procent van al het land dat nodig is om in de Nederlandse consumptie te voorzien ligt in het buitenland.

Overigens legt niet de landbouw de grootste claim legt op het landgebruik, maar onze hout- en papierconsumptie. In 2017 gebruikten we 4,75 miljoen hectare aan bosproducten.

Bronnen: Compendium voor de Leefomgeving, Vork

Nog nooit veranderden bodems zo snel als in de afgelopen 5 duizend jaar. Dat komt met name door  de mens en zijn landbouw. De kwaliteit van de bodem is flink afgenomen sinds de mens land gebruikt om gewassen te telen. Een gezonde bodem bestaat uit verschillende lagen en iedere laag in zo’n bodemprofiel bevat een unieke samenstelling van materiaal en nutriënten. Dat zorgt voor een gezonde, vruchtbare bodem Door de inzet van machines zoals ploegen, verdwijnen steeds meer van die lagen uit de bodem. Hierdoor wordt de voedselzekerheid, biodiversiteit en koolstofopslag in gevaar gebracht.

Bron: Wageningen Environmental Research

Landbouwgrond beslaat 54% van het totale grondoppervlak van Nederland en 66,4% van het totale oppervlak exclusief water.  De recentste cijfers , uit 2015, laten zien dat het totaal agrarisch terrein in Nederland op dat moment 2 236 317 hectare telde, terwijl het totale oppervlakte van Nederland 4 154 303 hectare besloeg. Dat maakt 54%.

Bronnen: Centraal Bureau van de Statistiek, Nieuwscheckers

Wereldwijd produceren we 359 miljard kubieke meter afvalwater per jaar. Dat is genoeg water om 144 miljoen Olympische zwembaden te vullen. Zo’n 48 procent van dit afvalwater wordt niet gezuiverd. In ontwikkelingslanden, waar de bevolkingsgroei groot is, vindt nog steeds weinig waterzuivering plaatsvindt. En mede door die bevolkingsgroei zal er in de toekomst meer afvalwater geproduceerd worden dan de bouw van nieuwe zuiveringsinstallaties kan bijbenen.

Bronnen: Earth System Science Data, IPS News

Mensen voelen zich gelukkiger in de natuur dan in de bebouwde omgeving. Uit internationaal onderzoek was al bekend dat mensen zich over het algemeen gelukkiger voelen in groene gebieden dan in de bebouwde omgeving. Ook in Nederland is dat het geval. De onderzoekers van Wageningen Environmental Research hebben dit nog eens extra uitgediept en het bleek dat het strand, de duinen en heide-, moeras- en natuurgrasland de meeste invloed hebben op het ervaren van geluk. En dat het geluksgevoel minder is in parken en het agrarisch gebied

Bronnen: Sciencedirect, Stadszaken, Wageningen Environmental Research

De woningnood onder studenten is groot en is in 2020 met 20 procent gestegen. Veel studenten wonen noodgedwongen nog bij hun ouders thuis. In totaal is er een tekort aan 26.500 woningen.

Bron Kences

De komende tien jaar moeten er 845.000 nieuwe woningen bij komen om te voorkomen dat het woningtekort verder oploopt.De prognose is dat Nederland in 2035 18,8 miljoen inwoners telt. Hierdoor zal de vraag naar woningen toenemen. Om aan de groeiende vraag te voldoen, moeten tussen 2020 en 2030 in totaal 845.000 woningen gebouwd worden. Op dit moment is er een tekort van 331.000 woningen (% van de woningvoorraad). De inzet is om dit tekort terug te brengen naar 2% in 2035. Staat van de Woningmarkt 2020.

Bronnen: NOS, Rijksoverheid

Nederlandse motorvoertuigen legden in 2019 in totaal ruim 151,8 miljard kilometer af. Dit is een stijging van 0,7 procent ten opzichte van 2018. Personenauto’s reden verreweg de meeste kilometers: 122,5 miljard. Bron: CBS

Hoe meer de nationale voetalbalteams spelen en hoe meer ze winnen, hoe lager het geboortecijfer na negen maanden is. Dat is de conclusie van het Duitse economisch onderzoeksinstituut IZA. Lees hier het artikel