FAQ’s

Hieronder vind je een overzicht met de meest gestelde vragen én antwoorden (de Frequently Asked Questions) over deze website. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt. Mocht je een vraag hebben die nog niet beantwoord is, dan kun je dat laten weten door een mailtje te sturen.

De mens heeft een enorme impact op deze planeet. We gebruiken en vervuilen de aarde. Dit leidt tot biodiversiteitsverlies, vervuiling, ontbossing, water- en voedseltekort. Doordat we met steeds meer mensen zijn die steeds meer consumeren, plegen we roofbouw op onze planeet. We zijn ervan overtuigd dat een kleinere bevolking zal leiden tot een duurzamere wereld, tot meer natuur en biodiversiteit en tot een betere kwaliteit van leven.

Het thema ligt gevoelig. Waarom dat zo is, daar kunnen we alleen maar naar gissen. Wat we wel weten is het taboe op overbevolking vrij nieuw is. In de jaren ’60 en ’70 verschenen er nog boeken en studies over. Denk maar eens aan de Club van Rome waar Prinses Beatrix erelid van is, en in 1972 het rapport De grenzen aan de groei uitbracht. Tot in de jaren negentig organiseerden de VN er een serie internationale conferenties over dit thema. Maar de laatste 30 jaar is het onderwerp minder populair. De Chinese eenkindpolitiek zou verdedigd worden of er zou gestreefd worden naar een overheid die krijgen die bepaalt hoeveel kinderen je precies mag krijgen. Ook kan het zijn dat uit misplaatste politiek correctheid het onderwerp vermeden wordt of uit egoïstische redenen er niet van willen weten.

BevolkingsBalans wil dit sentiment veranderen en wil juist meer aandacht voor thema overbevolking met onder meer deze website .

Overbevolking is een mondiaal probleem. Wij vinden dat het oplossen van een globaal probleem, begint bij jezelf en in eigen land. Nederland dus! Als we ons op het ‘buitenland’ richten dan blijft het bij wijzen met het vingertje en gebeurt er niets.

Net zoals de Club van 10 Miljoen vinden we dat Nederland moet 4,5 keer zo groot moet zijn om duurzaam in de levensbehoeften van zijn inwoners te kunnen voorzien en hun CO2-emissie op te vangen. Zoals wij nu leven, kan minder dan een kwart van ons in Nederland terecht. Dat zijn 4 à 5 miljoen mensen in plaats van de huidige bijna 18 miljoen inwoners.

We pleiten voor vrijwillige geboortebeperking en een beperking van de immigratie. Het is een persoonlijke keuze om kinderen te hebben en om te migreren, maar men dient wel te beseffen dat het grote gevolgen heeft op de natuur en andere mensen.

Nee. Het eerder het tegenovergestelde en juist uit zorg voor toekomstige generaties willen we de overbevolking een halt toeroepen.

Nee, dat kan niet. We pleiten voor vrijwillige maatregelen.

Immigranten streven dezelfde stijl van leven na als wij en dragen daardoor bij aan een verdere uitputting van de Aarde en vervuiling van de leefomgeving. Daarnaast zorgt het voor een braindrain van hoogopgeleide mensen uit het thuisland wat de ontwikkeling van het thuisland nog verder bemoeilijkt. Bovendien zorgt migratie voor een ontlasting van het land van herkomst waardoor de overbevolking aldaar niet wordt aangepakt. Je verplaatst het probleem en lost het niet op.

Wij vinden alle financiële prikkels die het krijgen van kinderen aanmoedigen, onaanvaardbaar. Bovendien vinden we het oneerlijk. Mensen die geen kinderen hebben, worden namelijk benadeeld.

We maken geen onderscheid naar ras, geloof en levensovertuiging.

Een groeiende consumptie in de wereld is de hoofdoorzaak van uitputting van natuurlijke hulpbronnen. De beste manier om dat tegen te gaan is volgens ons vermindering van het aantal consumenten.

Wij willen niemand dwingen om door te leven, als de persoon in kwestie dat niet langer wil.

Wij zijn niet verbonden ons niet aan een politieke partij.

Ja dat klopt en wij vinden dat iedereen het recht heeft om over eigen vruchtbaarheid te beschikken. Dat ontslaat natuurlijk niemand van het nemen van verantwoordelijkheid voor de toekomst van de Aarde.