Bevolkingsgroei in Nederland trekt weer aan

De bevolkingsgroei in Nederland trekt weer aan door migratie en geboortes. In de eerste helft van 2021 is de Nederlandse bevolking meer gegroeid dan een jaar eerder. De toename is veroorzaakt door migratie en een hoog geboortecijfer. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

Aalsmeer, Epe of Papendrecht

In de eerste zes maanden van dit jaar groeide de bevolking met 31.700 inwoners. Dat is ongeveer evenveel mensen als de steden Aalsmeer, Epe of Papendrecht tellen. Vorig jaar telde de bevolkingsgroei in het eerste half jaar 18.200 inwoners. De bevolkingsgroei is vergelijkbaar met de eerste helft van 2018, maar lager dan in piekjaar 2019.

Migratie

Als gevolg van migratie kwamen er per saldo meer mensen bij, namelijk 29.400. Het aantal immigranten nam toe, terwijl minder mensen naar het buitenland verhuisden. De migratiestroom uit landen buiten de EU kromp vorig jaar flink en trok in het eerste half jaar van 2021 weer aan.

Meer kinderen geboren

Er werden in de eerste maanden van dit jaar opvallend veel kinderen geboren.  Per saldo werden er 2.400 meer kinderen geboren dan dat er mensen overleden. In 2020 sloeg de balans nog negatief uit omdat het coronavirus veel slachtoffers eiste. het is nog niet te zeggen dat er sprake is van een Nederlandse ‘coronababyboom’, maar meerdere Europese landen brengen het toegenomen aantal geboortes al in verband met de pandemie. Een andere verklaring is dat twintigers hun kinderwens de afgelopen jaren hebben uitgesteld en dat deze wens nu wordt ‘ingehaald’.

Bevolkingskrimp

In bijna acht op de tien gemeenten nam het aantal inwoneraantal toe. Ook in Amsterdam werden meer kinderen geboren dan dat er mensen overleden. Bovendien kwamen er meer immigranten bij dan dat er mensen emigreerden. Toch daalde het inwoneraantal in het afgelopen halfjaar in de hoofdstad met 1500 inwoners. Dat is de grootste krimp van iedere gemeente. De reden ligt in het feit doordat veel Amsterdammers zijn verhuisd naar andere gemeenten.

Bronnen: CBS, NRC, Nu.nl, Parool

Tags:
babyboom bevolkingsgroei CBS migratie Nederland

Recente berichten

Kinderloosheid is puur egoïsme volgens de paus

Overbevolking in het nieuws – December 2021

Bevolkingsgroei Nederland door migratie en stijgende levensduur

Overbevolking in het nieuws – November 2021

Zorgen om geboortegolf in Nederland

Utrecht moet groeien én ook nog eens leefbaar blijven